Promjena priljeva tražitelja azila u razdoblju 2014 – 2016

Slika /EMN_studije/slike/Changing-Influx-of-Asylum-Seekers-02c2335a.jpeg
U razdoblju između 2014. i 2016. godine zemlje članice EU-a i Norveška doživjele su velik priljev podnositelja zahtjeva za međunarodnom zaštitom.

Za ilustraciju, broj tražitelja azila u EU-u i Norveškoj u 2014. godini se udvostručio, s 600 000 na 1.32 milijuna, a na ovoj se razinizadržao I tijekom 2016. godine (1.26 milijuna podnositelja zahtjeva). Ovaj masovni priljev doveo je do zaostajanja prilikom registracije zahtjeva za međunarodnom zaštitom, pritisaka u prihvatnim centrima te drugih operativnih i organizacijskih izazova.ManjeEMN je nedavno objavio objedinjeno izvješće o Studiji na ovu temu, u kojoj je svoje doprinose dalo 25 EMN Nacionalnih kontaktnih točaka. Sve države članice EMN-a izvijestile su o pojačanoj suradnji među relevantnim dionicima na nacionalnoj razini, kao i poboljšanoj suradnji s drugim državama članicama EMN-a na bilateralnoj, multilateralnoj, regionalnoj i europskoj razini. Studija je predstavila nacionalne mjere u području kontrole granica i provođenja zakona, prihvatnih službi, postupaka prijave i azila te integracijskih mjera. Iako su sve ove mjere morale biti smanjene ili prilagođene zbog smanjenog priljeva zahtjeva za međunarodnu zaštitu od sredine 2016. godine pa nadalje, ta je situacija omogućila bolje uvjete za osiguravanje buduće pripremljenosti te kontinuiranu i konstruktivnu suradnju na različitim razinama.

Osim informacijskog letka koji dolazi uz svaku studiju, EMN je ovom prilikom također izdao i kraću verziju informacijskog letka na jednoj stranici nazvanog EMN Flash kojidaje kratak uvod i pregled najvažnijih nalaza i statistika iz Studije.

Izvješće o Studiji i pripadajući Sažetak možete preuzeti ovdje:

Promjenjivi priljev tražitelja (izvješće)
Promjenjivi priljev tražitelja (informacijski letak)
Promjenjivi priljev tražitelja (sažetak)