Širenje informacija o povratku: Kako doprijeti do migranata nereguliranog statusa koji nisu u kontaktu s vlastima

Slika /EMN_studije/slike/studije-9-8467bb19.jpeg
Cjelokupni cilj ove Studije je informirati države članice i Komisiju o različitim pristupima u državama članicama EU i Norveškoj kako bi se osiguralo informiranje migranata s nereguliranim statusom o mogućnostima povratka, s posebnim osvrtom na dobrovoljni i potpomognuti dobrovoljni povratak. Kroz doprinose 25 država članica EMN-a, Studija predlaže rješenja za poteškoće u širenju informacija kao što su jezična barijera, nepoznavanje kanala kroz koje se može doći do migranata, nepovjerenje migranata te nedostatak strategije i metodologije kako bi se informacije učinkovito dostavile ciljanoj skupini.

Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Dissemination of Information on Voluntary Return 2015