Pristupi maloljetnicima bez pratnje nakon utvrđivanja statusa

Slika /EMN_studije/slike/Unaccompanied-Minors-bef590e3.jpeg
Između 2014. i 2017. gotovo 270 000 maloljetnika bez pratnje (bez roditelja ili druge odgovorne odrasle osobe) došlo je u EU i Norvešku.

Većina njih je stigla u svrhu traženja azila, međutim, veliki dio došao je i iz drugih razloga.

U ovoj se Studiji istražuje stanje maloljetnika bez pratnje kojima je odobrena dozvola boravka ili izdana odluka o povratkute daje pregled međunarodnog, EU i nacionalnog zakonodavstva vezanog uz maloljetnike bez pratnje.ManjeObjedinjeno izvješće o Studiji opisuje predviđene postupke skrbi za maloljetnike bez pratnje, mogućnosti obrazovanja, mjere integracije, mogućnosti spajanja obitelji, zdravstvenu skrb, socijalnu pomoć, politike povratka i druge značajke pristupa pojedinih država članica EMN-a. Izvješće prikazuje i pristupe ovoj skupini nakon što osobe navrše 18 godina. Konačno, ova Studijadaje uvid u glavne izazove s kojima se suočavaju članice EMN-a u odnosu na maloljetnike bez pratnje nakon određivanja statusa.

Izvješće o Studiji i pripadajući Sažetak možete preuzeti ovdje:

Maloljetnici bez pratnje (izvješće)
Maloljetnici bez pratnje (sažetak)
Maloljetnici bez pratnje (informacijski letak)