Liberalizacija viza: jačanje veza između EU i državljana trećih zemalja

Slika /EMN_studije/slike/Social Media_Visa Liberalisation Cover Final_VF.JPG
Od 2018. godine, pet zemalja zapadnog Balkana i tri zemlje Istočnog partnerstva profitiraju od liberalizacije viznog režima na schengenskom području EU-a. Te se zemlje smatraju sigurnima te su bile obvezne zadovoljiti više kriterija u područjima sigurnog upravljanja granicama, migracijama i azilom; u području vanjskih poslova te području temeljnih prava.
Studija Europske migracijske mreže (EMN) o utjecaju liberalizacije viznog režima na zemlje destinacije pruža uvid u pozitivne i negativne trendove u 25 zemalja EU-a i Norveškoj nakon liberalizacije viznog režima za državljane Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Republike Moldavije i Ukrajine.
Prema studiji, liberalizacija viznog režima dovela je do momentalnog povećanja kratkoročnih putovanja u odredišne zemlje iz zemalja bez viznog režima i olakšalo putovanje u EU i Norvešku državljanima trećih zemalja kako bi istražili mogućnosti zapošljavanja i zatražili boravišne dozvole. Ukrajinski državljani primili su najveći broj boravišnih dozvola. U 2017., njihova glavna zemlja odredišta bila je Poljska koja je izdala 545 000 dozvola za plaćene aktivnosti, a slijede ju Češka Republika i Italija.

Iako je nekoliko država članica usvojilo dodatne ili nove mjere za suzbijanje nezakonitih migracija, kao što je uspostava zajedničkih policijskih istraga, studija potvrđuje da postoji malo dokaza o povezanosti između liberalizacije viznog režima i olakšavanja nezakonitih migracije ili bilo kakvog povećanja krijumčarenja ili trgovanja ljudima. Međutim, neke su države članice primijetile povećanje kriminalnih aktivnosti, posebno od strane skupina organiziranog kriminala. Ta se pojava pomno nadzire i manjak suradnje s državama članicama EU-a i Norveškom u tom području može dovesti do suspenzije slobodnog putovanja za državljane trećih zemalja.
Liberalizacija viznog režima važno je postignuće u području regionalne suradnje. Europska komisija, države članice EU-a i Norveška surađuju sa zemljama zapadnog Balkana i zemljama Istočnog partnerstva u kojima je ukinut vizni režim, koje aktivno poduzimaju mjere za rješavanje postojećih izazova.

Cijelu studiju (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje.

Sažetak možete preuzeti ovdje.

Sažetak na jednoj stranici možete preuzeti ovdje.