Učinkovitost povratka u državama članicama EU

Povratak državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u EU-u, jedan je od glavnih stupova europske politike migracija i azila. Međutim, nedavni podaci Eurostata pokazuju kako se stope povrataka na razini EU-a nisu poboljšale unatoč značajnom povećanju broja odbijenih zahtjeva za azil i odluka o povratku, izdanih od 2014. godine. Broj državljana trećih zemalja koji nezakonito borave na teritoriju EU-a i dalje je veći od broja onih koji se vraćaju u zemlju podrijetla. Posljedično, Europska komisija je donijela nekoliko dokumenata kojima se nastoji osnažiti politika povratka. Europska migracijska mreža provela je ovu Studiju s ciljem istraživanja dobrih praksi te izazova u primjeni EU pravila o povratku i s time povezanim standardima zemalja članica.

Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

The Effectiveness of Return in EU Member States 2017