Na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Slika /vijesti/ruke.jpg

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Hrvatski sabor je izglasao 17. ožujka 2023. godine, a navedene izmjene i dopune stupile su na snagu 1. travnja 2023. godine

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

Ovim zakonom je Republika Hrvatska nastavila s poboljšanjem položaja tražitelja međunarodne zaštite, osoba s odobrenim statusom azila ili supsidijarne zaštite te osoba pod privremenom zaštitom.

Izmjenom u Zakonu koja određuje da će skrbnik što je prije moguće nakon podnošenja zahtjeva poduzeti sve potrebne radnje radi ponalaženja članova obitelji i spajanja djeteta s obitelji, osnažena je uloga posebnog skrbnika u brizi za maloljetnika bez pratnje.

Nadalje, nove izmjene omogućile su uključivanje tražitelja međunarodne zaštite na tržište rada protekom roka od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva te, uz uvjet da nemaju novčana sredstva, privremeno korištenje stambene jedinice u vlasništvu Republike Hrvatske na još najduže dvije godine.

U zakonski okvir sada je stavljen i propis o tome da se djetetu tijekom postupka međunarodne zaštite osigurava pristup rekreacijskim aktivnostima u skladu s njegovom dobi (uključujući igru) te aktivnostima na otvorenom.

Pisane vijesti