Objavljena nova studija na temu integracije migrantica

Slika /EMN_studije/slike/Migration Women_SoMe_Linkedin.jpg

Tema nove studije EMN-a je integracija migrantica u glavnim područjima obuhvaćenim Akcijskim planom EU-a o integraciji i uključivanju 2021.-2027.

Studija daje pregled načina na koji su integracijske politike u državama članica EU-a usmjerene na migrantice. Nudi primjere integracijskih mjera skrojenih za olakšavanje integracije migrantica u različitim područjima uključujući građansku integraciju, tržište rada, obrazovanje i učenje jezika, smještaj i zdravlje.

Države članice priznale su potrebu za mjerama koje su relevantne za integraciju prilagođene ženama migranticama. Kao rezultat toga, nekoliko država članica EU-a razvilo je namjenske mjere koje se bave integracijom migrantica uglavnom u odnosu na pristup tržištu rada i građansku integraciju, nakon čega slijedi jezična obuka, obrazovanje i zdravlje.

Ovdje možete preuzeti studiju.
Za kratku studiju na temu Integracije migratnica na hrvatskom jeziku kliknite ovdje.
Ovdje možete preuzeti kratku verziju studije.
Ovdje možete preuzeti kratko izvješće (flash).
Za kratki letak kojeg je izradio EMN NCP HR tim, kliknite ovdje.
 

Pisane vijesti