Objavljena nova studija na temu integracije migrantica

Slika /EMN_studije/slike/Migration Women_SoMe_Linkedin.jpg

Tema nove studije EMN-a je integracija migrantica u glavnim područjima obuhvaćenim Akcijskim planom EU-a o integraciji i uključivanju 2021.-2027.

Studija daje pregled načina na koji su integracijske politike u državama članica EU-a usmjerene na migrantice. Nudi primjere integracijskih mjera skrojenih za olakšavanje integracije migrantica u različitim područjima uključujući građansku integraciju, tržište rada, obrazovanje i učenje jezika, smještaj i zdravlje.

Države članice priznale su potrebu za mjerama koje su relevantne za integraciju prilagođene ženama migranticama. Kao rezultat toga, nekoliko država članica EU-a razvilo je namjenske mjere koje se bave integracijom migrantica uglavnom u odnosu na pristup tržištu rada i građansku integraciju, nakon čega slijedi jezična obuka, obrazovanje i zdravlje.

Ovdje možete preuzeti studiju.
Ovdje možete preuzeti kratku verziju studije.
Ovdje možete preuzeti kratko izvješće (flash).
 

Pisane vijesti