Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 163 vijesti.
Nova EMN studija „Putevi do državljanstva za državljane trećih zemalja u EU-u“ pobliže objašnjava pristup migranata državljanstvuStudija daje pregled postojećih okvira i razvojnih zbivanja u proteklih pet godina u državama članicama EU-a vezano uz pristup novih migranata nacionalnom državljanstvu kroz proces naturalizacije 14.07.2020. | Pisane vijesti
Godišnje izvješće o migracijama i azilu za Republiku Hrvatsku za 2019. godinuRazvoj u zakonodavnom dijelu, povećanje broja tražitelja međunarodne zaštite, sudjelovanje u programu preseljenja, jačanje ljudskih kapaciteta, graničnih kapaciteta i provođenje projekata bile su neke od karakteristika u Republici Hrvatskoj u području migracija i azila tijekom 2019. godine 08.07.2020. | Pisane vijesti
Objavljeno je godišnje izvješće EMN-a za 2019. godinu koje istražuje trendove u migracijama i azilu širom EU-aPovećanje zahtjeva za azil, ojačani prihvatni kapaciteti i integracijske mjere, ojačani zakoniti migracijski putevi i daljnja podrška povratku bili su jedni od ključnih trendova u 2019. godini. 07.07.2020. | Pisane vijesti
Izazovi nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti tijekom pandemije COVID-19 bila je glavna tema EMN e-konferencije u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unijeKonferencija je pružila priliku Europskoj agenciji za temeljna prava da predstavi Praktični priručnik o temeljnim ljudskim pravima pri provođenju nadzora državne granice na kopnenim granicama. 26.06.2020. | Pisane vijesti
Najava događanja: hrvatska EMN e-konferencija za vrijeme predsjedanja Vijećem EU-aDana 24 lipnja 2020. godine održat će se EMN e-konferencija s temom: Izazovi nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti tijekom pandemije COVID-19. Konferencija će se održati u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. 12.06.2020. | Pisane vijesti
Objavljena nova studija EMN-a : Usporedni pregled statusa nacionalnih zaštita u EU-u i NorveškojZakonodavstvo EU-a o azilu određuje da se osobama koje bježe od progona u svojoj zemlji treba pružiti status azilanta ili status osobe pod supsidijarnom zaštitom. Ako pojedina osoba ne ispunjava sve kriterije za ovu vrstu zaštite, države članice mogu „uskočiti“ i ponuditi nacionalnu zaštitu. 29.05.2020. | Pisane vijesti
29. bilten EMN-a 24.02.2020. | Pisane vijesti