Konferencija „Učinkovite alternative detenciji migranata“

Slika /dogadjanja_u_inozemstvu/DJI_0275(smanjeni pikseli).jpg

Dana 4. travnja 2019. godine, u Strasbourgu u Francuskoj, održana je konferencija „Učinkovite alternative detenciji migranata“. Organizirana je od strane Vijeća Europe, Europske komisije i Europske migracijske mreže. Na konferenciji su prisustvovali službenici Ministarstva unutarnjih poslova.

Konferencija je okupila ključne nacionalne i europske kreatore politika i osobe koje se bave detencijom u praksi. Konferencija je imala za cilj identificirati učinkovite alternative detenciji, osiguravajući usklađenost s imigracijskim procedurama uz poštivanje ljudskih prava.

Naglasak konferencije bio je na utvrđivanju ključnih pristupa i bitnih elemenata učinkovite alternative detencije u kontekstu azila i nezakonitih migracija, načinima osiguranja individualne usklađenosti s migracijskim procedurama, izazovima u provedbi alternativa, dobrih praksi i lekcija naučenih u različitim nacionalnim okruženjima i mogućnostima daljnje suradnje i praktičnog rada.

Jedan od zaključaka konferencije bila je i potreba za većom suradnjom na međunarodnoj razini na terenu, te sveobuhvatnijom suradnjom na nacionalnoj razini. Povezivanje civilnog društva i nacionalnih institucija za ljudska prava s vlastima, te suradnja lokalnih i nacionalnih vlasti na terenu uvelike pomažu u ostvarivanju dobrih rezultata.

Neki od aspekata alternativa detenciji koji su razmatrani na konferenciji uključivali su, između ostalog, registraciju, vođenje slučaja ili potporu za radnike na predmetu, redovito izvješćivanje, određeni smještaj i stambeni smještaj.

Jedan od ključnih zaključaka konferencije bio je taj da europske države općenito premalo koriste alternative detenciji, te da je potrebna veća osviještenost. Državama je potrebna podrška za brzo i pravično rješavanje slučajeva, uključujući dostojanstveni povratak. Uz više znanja i sveukupnog mapiranja, države će biti bolje opremljene kako bi praktičnim i pragmatičnim pristupom postigle uspjeh u ostvarivanju učinkovitih alternativa detenciji.