Nove tehnologije na granicama

Slika /dogadjanja_u_inozemstvu/nove_tehnologije_na_granicama/Portugal-e4953895.jpeg

Portugalska Nacionalna kontaktna točka EMN-a održala je konferenciju na temu ‘Inovacije na granicama: Nove tehnologije za nadolazeće migracije’. Konferencija je održana u Lisabonu 29. studenog, a prisustvovali su joj portugalski stručnjaci u području migracija te članovi Europske migracijske mreže iz mnogih zemalja članica Mreže. Također konferenciji su prisustvovale predstavnice Ministarstva unutarnjih poslova te Nacionalne kontaktne točke za Hrvatsku.

Uvodni govor održao je ravnatelj portugalske Službe za strance i granice Carlos Matos Moreira, nakon čega čega se u ime Europske komisije sudionicima obratio Magnus Ovilius, predsjedavajući Europske migracijske mreže. Tijekom govora istaknuo je važnost EMN-a kao izvora koji pruža pouzdane informacije za donošenje političkih odluka, a što je posebno bitna karakteristika u svijetlu činjenice da danas u javnom prostoru kruže mnoge informacije o migracijama i azilu koje nisu istinite. Pitanje migracija sada je važnije nego ikada i Europska komisija pruža potporu zemljama članicama u nošenju s izazovom migracija, posebice zemljama na vanjskim granicama EU-a.

Nakon predstavnika Europske komisije govorila je Maria Jose Ribeiro, također zaposlenica Službe za strance i granice koja je ujedno nacionalna koordinatorica portugalskoe EMN Nacionalne kontaktne točke te koja je prisutnima ukratko predstavila način rada Europske migracijske mreže.

Potom je izlaganje održao Adolfo Sommarribas s luksemburškog sveučilišta koje djeluje kao Nacionalna kontaktna točka EMN-a za Luxembourg. Tijekom izlaganja je naveo kako EMN izrađuje studije u vezi niza kompleksnih tema o kojima nisu dostupni nikakvi podaci, iako je znanje o njima ključno za donošenje informiranih odluka o djelovanju. Prednost EMN-a nad drugim istraživačkim pothvatima je upravo u tome što pruža najrecentnije i pouzdane podatke iz područja azila i migracija.

U drugom dijelu Konferencije bilo je govora o konkretnim tehnologijama koje se trenutno upotrebljavaju na portugalskim graničnim prijelazima te također o budućim graničnim kontroloma.

Dan prije državanja Konferencije održan je sastanak ekspertne Radne skupine za povratke koja je dio Europske migracijske mreže. Predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova sudjelovala je na zatvorenom i otvorenom dijelu ovog sastanka dok su predstavnice Nacionalne kontaktne točke sudjelovale u dijelu koji je otvoren za širi krug stručnjaka.