Nacionalna konferencija u Luxembourgu: Jačanje dijaloga između istraživanja i politika na području migracija i integracije

Slika /dogadjanja_u_inozemstvu/nacionalna_konferencija_u_Luxembourgu/events-10-56207235.jpeg

Luksemburška EMN Nacionalna kontaktna točka organizirala je 10. Nacionalnu konferenciju pod nazivom „Unapređivanje politika, očuvanje relevantnosti istraživanja - Jačanje dijaloga između istraživanja i politika na području migracija i integracije” 24. listopada 2017. godine.

Na konferenciji se raspravljalo o ulozi koju relevantna istraživanja imaju u procesu donošenja odluka.
Na poveznici možete pročitati dnevni red konferencije.

Pogledajte dnevni red