Nacionalna konferencija u Dublinu: Politika i praksa spajanja obitelji migranata

Slika /dogadjanja_u_inozemstvu/nacionalna_konferencija_u_dublinu/events-dublin-ed2bc070.jpeg

Institut za ekonomska i društvena istraživanja (ESRI) u Irskoj koji je ujedno i EMN Nacionalna kontaktna točka, održao je 27. studenog 2017. godine nacionalnu konferenciju o politici i praksi spajanja obitelji migranata.

Konferencija je okupila niz predavača kako bi se sagledao međunarodni kontekst te kako bi se raspravili i usporedili okviri politika vezani uz spajanje obitelji u drugim državama članicama EU kao i pružio uvid u irski sustav od strane nacionalnih donositelja odluka te međuvladinih i nevladinih organizacija koje rade na ovom području.Sažetak događanja moguće je preuzeti na poveznici.

Pogledajte sažetak