Održana e-konferencija na temu predviđanja budućih migracijskih kretanja

Slika /vijesti/chris-liverani-dBI_My696Rk-unsplash.jpg

Dana 29. rujna 2020. godine održana je austrijska EMN e-konferencija o predviđanju budućih kretanja na području migracija.

Konferencija je poslužila kao prilika za raspravu o predviđanju budućih migracijskih kretanja i eventualnim kratkoročnim i dugoročnim posljedicama za zemlje Europske unije. Iznijeti su modeli koji služe za izbjegavanje  negativnih utjecaja, kao što su: sistemi ranog upozoravanja kroz pravodobnu i točnu dostavu statistika (kvalitativni i kvantitativni podaci), statistički modeli za predviđanje događaja, ekspertna predviđanja bazirana na upitnicima i usporedbama iskustava između zemalja uključenih u pitanje migracija te zamišljeni scenariji migracijskih kretanja koji mogu nastupiti.

Analiza podataka FRONTEX-a, odnosno usporedba kretanja migranata od 1. siječnja do 15. rujna 2019. i 2020. godine pokazala je, primjerice razvidno povećanje migracijskih kretanja odnosno pozitivan linearan trend u visini 107% u korist 2020. godine na području zapadno-balkanske rute.

Kako bi se pripremili za neizvjesnu budućnost na području migracija, na konferenciji je istaknuto kako je potrebno povećanje sposobnosti preciznog predviđanja, poboljšanje mogućnosti nadzora, prikupljanja podataka i razvoja znanja te planiranja scenarija. Isto tako, važno je poboljšati pametno upravljanje i integraciju migracija, ubrzati odluke, povećati prilagodljivost infrastrukture za migraciju i integraciju, redovito i sustavno pregledavati procese donošenja odluka i komunikacije, povećati fleksibilnost upravljanja migracijama kroz brzu reakciju, kvalitetnu koordinaciju te poboljšati koherentnost politika.

Konferencija je okupila velik broj sudionika, a sadržaj konferencija bio je popraćen i od strane djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH.