Švedska EMN konferencija „Privlačenje i dobrodošlica stranim studentima“

Slika /dogadjanja_u_inozemstvu/people-woman-coffee-meeting.jpg

Dana 8. svibnja 2019. godine u Stockholmu, Švedska, održana je nacionalna EMN konferencija na temu „Privlačenje  i dobrodošlica stranim studentima“ u organizaciji EMN-a SE na kojoj je sudjelovala i djelatnica Ministarstva unutarnjih poslova.

Glavno pitanje ove konferencije bilo je „Što zemlju čini atraktivnom destinacijom za međunarodne studente?“.

Konferencija koja je usko povezana sa studijom EMN-a o međunarodnim studentima, čije je objedinjeno izvješće u izradi, istaknula je politike i prakse privlačenja i dobrodošlice studenata iz zemalja koje nisu članice EU kao i mjere koje se koriste da se potiče međunarodne studente da ostanu u Švedskoj. Glavni fokus konferencije je bio na nacionalnoj i lokalnoj razini u Švedskoj, međutim uključivao je i komparativnu europsku perspektivu, a cilj konferencije bio je istražiti zakone i politike, administrativnu praksu koja se odnosi na boravišne dozvole, kao i stipendije i programe razmjene, uključujući iskustvo studenata u Švedskoj.

U zaključcima napomenuto je kako je Švedska otvorena i konkurentna ostalim zemljama, studiranje u Švedskoj je svojevrsni brand, međutim potrebna je veća suradnja sa sektorom visokog obrazovanja u prihvaćanju i zadržavanju stranih studenata, pogotovo onih iz neeuropskih zemalja,
na čemu državna agencija i sveučilišta naporno rade, te je posebna pažnja stavljena na kvalitetnu komunikaciju između Sveučilišta i studenata.